10 February, 2017
(Shqip) #shkallët
By: Ponder
Others

Gabimi më i madh është që ne të jemi ata që vetes i vënë përpara pengesa për t’u ngjitur lartë e për t’u zhvilluar.

Read more
10 February, 2017
(Shqip) Papunësia në mesin e të rinjve
By: Ponder
Education

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
10 February, 2017
(Shqip) Ndotja e ajrit në Kosovë
By: Ponder
Environment

(Shqip) Ndotja ajrit në Kosovë është një vrasëse e ngadalshme.

Read more
10 February, 2017
(Shqip) Ndikimi i masmediave në kriminalitet
By: Ponder
Politics

(Shqip) Informacioni është i shenjtë dhe kjo duhet të jetë moto e synim i masmediave tona.

Read more
10 February, 2017
(Shqip) Informacioni është ushqim
By: Ponder
Education

(Shqip) T’i shikojmë informacionet si ushqim na ndihmon të kuptojmë fuqinë e vërtetë të tyre sepse informacionet i japin formë jetës tonë.

Read more
10 February, 2017
Barazia nuk dhemb e as nuk nënshtron
By: Ponder
Gender Equity

Feminizmi nuk i largon gratë nga burrat, e afron njerëzimin.

Read more
Lost your password?