18 May, 2018
(Shqip) Fëmijët me aftësi të kufizuar (Plaga Shpirtërore)
By: Lumnie Reshani
Disability

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) Obiliqi, “Mbretëria e Qymyrit”
By: Ermona Leskovci
Environment

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) Mungesa e parkingjeve në komunën e Ferizajit
By: Era Sadiku
Environment

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) Problemet me të cilat përballen fëmijët me nevoja të veçanta dhe neglizhenca e shtetit
By: Shqipron N. Xhema
Disability, Human Rights

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) Vullnetarizmi në qytetin e Ferizajit
By: Enesa Bislimi
Others

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) 3.833 qytetarëve të Ferizajit iu shkelen të drejtat themelore në baza ditore!
By: paris Guri
Human Rights

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
Lost your password?