16 March, 2017
(Shqip) Gjendja jo e mirë e klubit të pensionistëve në Gjakovë dhe iniciativa e gjimnazit “Hajdar Dushi” për renovimin e këtij klubi
Education

(Shqip) Shtresa më meritore e shoqërisë janë gjyshërit tanë! Po sa u përkushtohemi ne atyre? Shumë pak.

Read more