18 May, 2018
(Shqip) Fëmijët me aftësi të kufizuar (Plaga Shpirtërore)
By: Lumnie Reshani
Disability

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
18 May, 2018
(Shqip) Problemet me të cilat përballen fëmijët me nevoja të veçanta dhe neglizhenca e shtetit
By: Shqipron N. Xhema
Disability, Human Rights

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
Lost your password?