05 October, 2021
(Shqip) PJESËMARRJA E GRAVE NË VENDIMMARRJE NË KOSOVË
By: Marigonë Arifi
Gender Equity, Human Rights, Participation, Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
31 July, 2019
(Shqip) PJESMARRJA E FEMRAVE NË SPORT NË KOSOVË
By: Marigona Arifi
Gender Equity, Health, Others, Participation

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
08 December, 2017
(Shqip) Të rinjtë pjesëmarrës në vendimarrje apo mbajtës të posterave?
By: Nazlije Sope
Participation, Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
08 December, 2017
(Shqip) Arti si rrugë për thyerjen e pengesave mes komuniteteve
By: Fjolla Hajrizaj
All, Arts, Education, Minority Rights and/or Social Inclusion, Participation

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
08 December, 2017
(Shqip) Varësia nga interneti
By: Rinesa Zukaj
Participation, Technology

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
Lost your password?