05 October, 2021
(Shqip) PJESËMARRJA E GRAVE NË VENDIMMARRJE NË KOSOVË
By: Marigonë Arifi
Gender Equity, Human Rights, Participation, Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
08 December, 2017
(Shqip) Të rinjtë pjesëmarrës në vendimarrje apo mbajtës të posterave?
By: Nazlije Sope
Participation, Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
29 June, 2017
(Shqip) Përdorimi i medieve nga komunizmi
By: Egzon Dahsyla
Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
25 May, 2017
C
By: Egzon Dahsyla
Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
23 March, 2017
(Shqip) Problemet që ka Kosova me korrupsionin
By: Kreshnike Bruqi
Health, Human Rights, Politics

Sorry, this entry is only available in Albanian.

Read more
10 February, 2017
(Shqip) Ndikimi i masmediave në kriminalitet
By: Ponder
Politics

(Shqip) Informacioni është i shenjtë dhe kjo duhet të jetë moto e synim i masmediave tona.

Read more
Lost your password?