Ponder është program joformal edukativ që synon zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik dhe shkrimit dhe leximit medial.

Fillo këtu

Çka është PONDER?

Ponder është program joformal edukativ që synon zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik, posaçërisht në lidhje me informatat dhe porositë që adoleshentët dhe të rinjtë pranojnë nga mediet sociale dhe ato tradicionale. Pasi që ekspozimi ndaj medieve asnjëherë nuk ka qenë më i madh, shkrim-leximi kritik medial është i domosdoshëm jo vetëm për mirëqenien e individëve por edhe për mirëmbajtjen e paqes, sigurinë publike dhe demokracinë pjesëmarrëse. Shkrim-leximi kritik medial sipas këndvështrimit të programit tonë është reagim joformal që zgjeron nocionin e shkrim-leximit, për përfshirje të formave të ndryshme të komunikimit masiv dhe teknologjive të reja, duke thelluar potencialin e të menduarit kritik për të analizuar raportet ndërmjet medieve, audiencës dhe informatave.

Rreth ne

Don të iu bashkangjitesh PONDER-it?

Kyçu Regjistrohu
Keni harruar fjalëkalimin?