29 June, 2017
Ndikimi i sportit tek të rinjët
Nga: Blerta Osmani
Shëndeti, Të tjera

Zhvillimi i teknologjisë dhe mungesa e aktiviteteve jashtë shkollore,si dhe mungesa e infrastrukturës sportive, janë arsyjet kryesore pse të rinjtë kosovarë janë shumë pak të përfshirë në aktivitete sportive. Kjo mungesë e aktiviteteve fizike, ndikon drejtë për drejtë në zhvillimin psiqik dhe fizik të fëmijëve, dhe duhet ndërmarrë hapa konkret për përkrahje më të madhe […]

Lexo më shumë
29 June, 2017
Përdorimi i medieve nga komunizmi
Nga: Egzon Dahsyla
Politikë

Komunizmi dhe shoqëritë totalitare të bazuara në ideologjinë e tyre autoritare, kanë qenë një nga grupet më të mëdha të interesit të cilet e kanë përdorur mediet, dhe përmes tyre kanë krijuar propaganda të ndryshme tek publiku. Pas luftës së dytë botërore në Evropën Qëndrore dhe në atë Lindore, grupe të caktuara të interesit, me ideologji […]

Lexo më shumë
Keni harruar fjalëkalimin?