08 December, 2017
Cilat janë masat ndëshkuese për plagjiaturë?
Uncategorized

Cilat janë masat ndëshkuese për plagjiaturë? Plagjiatura është shkelje e cila dënohet me ligj! Personat apo kompanitë të cilat bëjnë plagjiaturë janë duke vjedhur në mënyrë të padrejtë. Mirëpo,në Kosovë ka mungesë të artikujve origjinal pasi që ka mungesë te botimeve nga kompanitë botuese ku në shumë shkolla përdoren libra të fotokopjuar pa licencë me […]

Read more