18 May, 2018
Obiliqi, “Mbretëria e Qymyrit”
Ambienti

Në raportin për gjendjen e mjedisit të vitit 2011-2012 të realizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor thuhet se numri më i madh i të sëmurëve të sistemit respirator, është indikator i ndotjes së ajrit. Në kuadër të sëmundjeve që ndërlidhen me mjedisin, numri më i madh i rasteve është regjistruar me sëmundje të […]

Read more