08 December, 2017
Ngacmimet në shkolla, problem edhe nëpër shkollat e Kosovës
Të drejtat e njeriut

Ngacmimet nëpër shkolla mes bashkëmoshatarëve janë një problem shumë i madh dhe aktual në vendin tonë, madje përhapja e internetit ka bërë që numri i këtyre ngacmimeve të rritet dhe të kryhet edhe më lehtë. Shumë adoleshentë, përshkak të ngacmimeve, kërcimeve, dhunës psikologjike, fizike apo edhe asaj seksuale, të ushtruar nga bashkëmoshatarët, kanë marrë vendime […]

Read more