31 July, 2019
Kisha e Shën Pjetrit në Stan Tërg
Kultura (dhe Turizmi)

Një vend si Mitrovica e cila karakterizohet me pozitë shume të favorshme gjeografike, vend kodrinoro –malor, i rrethuar me tre lumenjë, i pasur me xehe nëntokësore, atëherë që sigurisht do të jetë njëri ndër vendet e parapëlqyera për vendbanim dhe për mundësi zhvillimi. Një lloj ngritje të vetëdijës e kemi të dokumentuar nga gjetjet arkeologjike, […]

Read more