12 June, 2019
Shkeljet etike nga mediat
All, Të drejtat e njeriut

  Shkeljet etike nga mediat   Shkeljet etike nga mediat vazhdojnë të jenë dukuri aktuale në Kosovë Rasti i vdekjes se 16 vjecarit Aulon Zeka, tregon nevojën e mediave e vecanërisht mediave online për ngritje të profesionalizmit. Raportime të tilla kanë ndjeshmëri për gjithë audiencën e vecanërisht rëndë e përjetojnë rrethi i afërm i viktimave. Familjarët […]

Read more