18 May, 2018
Problemet me të cilat përballen fëmijët me nevoja të veçanta dhe neglizhenca e shtetit
Aftësia e kufizuar, Të drejtat e njeriut

Fëmijët me nevoja të veçanta janë personat nën moshën 18 vjeçare të cilët kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo shqisore aftagjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë. Të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta […]

Read more