16 March, 2017
Të qenurit ndryshe është bekim!
Edukimi

Deçani, ky qytet kaq  i vogël që ka ofruar kaq pak mundësi për personat me nevoja të veçanta, që i ka etiketuar e diskriminuar duke mos ua plotësuar nevojat elementare për zhvillimin e tyre. Ata kanë shumë nevoja por ky vend nuk iu ofron kushtet e nevojshme për të jetuar si të gjithë të tjerët. […]

Read more