18 May, 2018
Fëmijët me aftësi të kufizuar (Plaga Shpirtërore)
Nga: Lumnie Reshani
Aftësia e kufizuar

Në shoqërinë tonë, fëmijët me aftësi të kufizuara janë plaga jonë, dhembja e përditshmërisë dhe sfida e rinisë. Ata janë pjesa jonë, dashuria e dhembja në të njëjtën kohë, por ne, shoqëria, e në veçanti rinia duhet të punojmë për jetësimin e të drejtave të tyre shkollore, edukative e njerëzore, në mënyrë që ata të […]

Lexo më shumë
18 May, 2018
Problemet me të cilat përballen fëmijët me nevoja të veçanta dhe neglizhenca e shtetit
Nga: Shqipron N. Xhema
Aftësia e kufizuar, Të drejtat e njeriut

Fëmijët me nevoja të veçanta janë personat nën moshën 18 vjeçare të cilët kanë dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo shqisore aftagjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri njësoj si pjesa tjetër e shoqërisë. Të drejtat e fëmijëve me nevoja të veçanta […]

Lexo më shumë
Keni harruar fjalëkalimin?