29 June, 2017
Përdorimi i medieve nga komunizmi
Nga: Egzon Dahsyla
Politikë

Komunizmi dhe shoqëritë totalitare të bazuara në ideologjinë e tyre autoritare, kanë qenë një nga grupet më të mëdha të interesit të cilet e kanë përdorur mediet, dhe përmes tyre kanë krijuar propaganda të ndryshme tek publiku. Pas luftës së dytë botërore në Evropën Qëndrore dhe në atë Lindore, grupe të caktuara të interesit, me ideologji […]

Lexo më shumë