Kako doživeti pozitivno stažersko iskustvo

Uvod

Značaj mogućnosti eksperimentalnog učenja za unapređenje obrazovanja studenata i rast poslovanja i preduzeća preduzetnika domaćina je opštepoznat. Ovaj priručnik nudi sveobuhvatan pregled kako doživeti pozitivno iskustvo stažiranja.

Šta je stažiranje?

Stažiranje je iskustvo učenja u na radnom mestu koje studentima nudi mogućnost sticanja značajnog znanja i veština u ambijentu karijere koje može ari ne mora direktno biti povezano sa njihovim akademskim studijama. Stažiranja moraju imati jasno definisane ciljeve koji su povezani sa profesionalnim ciljevima akademskog rada studenta. Stažiranje nudi izloženost oblastima karijere od interesa bez stupanja u stalne obaveze.

Saveti za uspeh

Maksimalizujte iskustvo

Mogućnosti učenja iskustva, uključujući stažiranje predstavljaju ključnu mogućnost za ispitivanje mogućnosti karijere, sticanje direktnog iskustva i upoznavanje „ljudi na terenu“. Šta dobijate od stažiranja zavisi, u najmanju ruku delimično, od onoga šta uložite.

Ispod su navedeni saveti kako maksimalizovati iskustvo stažiranja:

 • Pokažite inicijativu: Kada se od volontera zahteva da završe zadatak, podignite ruku. Pokažite interesovanje i entuzijazam za učenje novog materijala. Ili, ako učite o novom projektu trebate da počnete – nemojte da čekate da neko pozove volontere. Bez ustručavanja pitajte da li možete raditi na tome. Izađite iz vaše „zone konfora“ – volontirajte za projekte koji će biti izazovni kako bi mogli da izmerite da li imate sposobnost da razvijate veštine u tim oblastima.
 • Budite profesionalni. Stavite do znanja vašem nadzorniku i drugima da uloge shvatate ozbiljno. Vaša odeća, pravovremenost i pripreme će sve uticati na vaš uspeh u stažiranju.
 • Slobodno recite „ne znam kako“. Dok se zaposleni obično angažuju na osnovu njihovih veština, većina nadzornika pretpostavlja da stažistima treba više obuke. Gledajte na iskustvo kao na mogućnost sticanja obuke i unapređenja vaših veština. Takođe, ohrabrite vašeg nadzornika da navede vaše slabosti i prihvatite kritiku sa interesovanjem a ne braneći se. Ovo je mogućnost za vas da se naučite da učite od drugih.
 • Budite kreativni. Poslodavci gledaju na stažiste „kao osveženje“. Možete im pomoći predlaganjem rešenja na njihove probleme. Oni žele da čuju ideje, ali ne očekuje od njih da skoče na svaku sugestiju.
 • Uspostavite odnose. Stažiranje vam pruža mogućnost da se sretnete sa drugim stažistima i zaposlenima.
 • Iskoristite prednost što ste „unutar“ organizacije. Organizujte neformalne intervjue sa zaposlenima u drugim odeljenjima koja vas interesuju. Što više pojedinaca sretnete u organizaciji, to su vam bolje mogućnosti da stupite u kontakt sa nekim ko vam može pomoći kada budete tražili posao na puno radno vreme.
 • Budite avanturiste. Pokušajte nešto novo; ispitajte karijeru koju nikada niste razmatrali. Možda pronađete put karijere koji vam više pogoduje! Jedna metoda za ovo je da pratite zaposlene koji rade u raznim odeljenjima/jedinicama organizacije. (Za ovo će vam prethodno biti potrebna saglasnost nadzornika i/ili instruktora)

Opšta očekivanja poslodavca

Kada poslodavci angažuju stažiste oni očekuju profesionalno ponašanje i ophođenje. Ovo važi bilo da se stažiranje plaća ili ne plaća ili da li dobijate kredite za kurs ili ne. Stažisti trebaju da upamte da su neprekidno u ocenjivanju. Ispod je nekoliko pravila ponašanja koje treba upamtiti:

 • Obratite pažnju na pravila, procedure i očekivanja koja su vam zadatak u usmerenju i obuci.
 • Ako dobijete priručnik za zaposlene ili stažiste, pročitajte ga i nosite sa sobom za podsećanje.
 • Budite spremni da raditi dogovoreni broj časova. Dođite na vreme i nemojte odlaziti ranije bez dozvole.
 • Ako će te odsustvovati ili kasniti, obavestite našeg nadređenog što je pre moguće. Čak i ako ste ostavili poruku, nastavite da kontaktirate sa kompanijom sve dok ne razgovarate sa nekim direktno o vašoj situaciji.
 • Ako niste sigurni u vezi kodeksa oblačenja, pitajte nadređenog.
 • Obratite pažnju na sve oblike komunikacije. Odgovorite na i-mejlove celim rečenicama i lektorišite poruke pre nego što ih pošaljete. Koristeći profesionalan jezik kada govorite preko telefona.
 • Budite pažljivi u interakciji sa zaposlenima na puno radno vreme, posebno ako se ponašaju nedolično. Često stažisti trebaju da održavaju viši nivo profesionalnog ponašanja u odnosu na neke zaposlene na puno radno vreme sa kojima rade.
 • Izbegavajte ogovaranja u kancelariji i neodgovarajuće odnose sa kolegama.
 • Tretirajte sve u organizaciji sa poštovanjem, uključujući službenike za administrativnu podršku, osoblje za objekat i održavane i kolege stažiste.
 • Budite profesionalni prilikom učešća na aktivnostima vam prostorija kompanije (npr. sastanci, konferencije i društvene aktivnosti kompanije).

Promovisanje sebe za buduće zaposlenje

 • Neka vas prepoznaju kao najboljeg radnika
 • Radite naporno da ostavite dobar utisak u svako vreme, sa ciljem da prikažete vaš potencijal za položaje za puno radno vreme.
 • Nemojte se plašiti da postavljate pitanja – time će te pokazati interesovanje u učenju a pomoći će vam u poboljšanju učinka.
 • Pokažite pozitivan stav.
 • Dajte sve od sebe u svakom zadatku koji dobijete. Čak i manji zadaci će biti primećeni ako su urađeni rigorozno i s pažnjom prema detaljima.
 • Učite od iskusnih radnika sa kojima radite i naučite da prihvatate konstruktivne savete.
 • Zatražite referentno pismo pre okončanja stažiranja, dok je vaš učinak svež u glavi vašeg nadređenog.

Učite o poslodavcu

 • Tokom pauza, ručkova ili manje opterećenog vremena pitajte kolege o njihovom poslu. Naučite šta rade svakodnevno i šta vole/ne vole.
 • Pokušajte da steknete utisak šta zaposleni gledaju tokom ocenjivanja kandidata za nova radna mesta na puno radno vreme.
 • Možete naučiti veoma vredne informacije koje možete iskoristiti u pratećim pismima ili intervjuima ako u budućnosti odlučite da se prijavite u toj ili sličnoj kompaniji.
 • Upoznajte glavne donosioce odluka – oni vam mogu dati vredne savete zašto se i kako stvari rade.
 • Pitajte da učestvujete na sastancima (tj. Redovnim sastancima osoblja, sastancima odeljenja) pošto su dobra strategija da naučite o organizacionoj kulturi kompanije.

Izgradite vašu mrežu

 • Prikupljajte vizit-kartice – biće vam potrebne prilikom traženja posla na puno radno vreme.
 • Uvek šaljite i-mejl zahvalnicu/belešku onima koji su vam na neki način pomogli. Napišite pismo zahvalnosti vašem nadređenom kada završite stažiranje.
 • Budite u kontaktu sa vašim kolegama i nadređenim kada napustite mesto.

 

Dajte smisao vašem iskustvu stažiranja

Priprema za karijeru

Stažiranje je lov za poslom, stil novog milenijuma. Studije pokazuju da skoro polovina novih zaposlenih ima iskustvo u stažiranju. Preduzeća konkurišu za sposobnim, pametnim ljudima koji uče brzo. Većina stažista su impresivni u svom radu da nakon diplomiranja ih njihovi poslodavci pozivaju da se vrate.

Toliko je stažiranje popularno za stupanje u svet zaposlenih da jedna trećina studenata ima jedno ili više stažiranja u svojim biografijama. Predstavlja novost kao odlična polazna tačka na tržište rada svuda, stažiranje dozvoljava studentima da uzorkuju svoje oblasti karijere, ispitaju realnost radnog života i razviju meke sposobnosti koje su im potrebne na radom mestu.

Zašto je stažiranje popularno

Razlog zašto se studenti pridružuju paradi stažiranja je jasan: studenti se plaše da neprijateljsko ili konkurentno tržište rada ne utiče negativno na njihovu karijeru nakon diplomiranja. Diploma fakulteta sama po sebi više ne garantuje kvalitetan posao. To je nova životna činjenica: dobro stažiranje postavlja osnovu za dobru biografiju. Poslodavci se ukrcavaju na vagon stažiranja kako bi izbegli skupe greške u zapošljavanju ili kako bi podstakli osoblje koje je postalo anemično usled smanjenja broja zaposlenih.

Kako može stažiranje lansirati vašu karijeru?

 • Stažiranje vam omogućava da steknete tržišno iskustvo u oblasti vaših studija. U učionici čitate o tome; na stažiranju to radite. Učiti kako primeniti vaše obrazovanje u radnom okruženju je cilj svakog stažiranja.
 • Stažiranje identifikuje potencijalni put karijere. Praćenjem rada organizacije iznutra možete pronaći nazive posebnih pozicija koje vas interesuju, odredite najbolji obrazovni put koji je potreban i primenite korake za dobijanje tih pozicija.
 • Stažiranje testira opcije karijere. Pretpostavimo da vam je glavni predmet studija civilno inženjerstvo, ali slutite da ćete možda više voleti genetiku. Stažiranje vam pomaže da ispitate tu slutnju u genetičkoj laboratoriji. Ništa nije bolje za pregled oblasti karijere pre dugoročnog obavezivanja.
 • Stažiranje unapređuje biografiju. Stažiranje uvek dodaje moć biografiji. Time se potencijalnim poslodavcima demonstrira da imate fokus, predanost i praktično iskustvo da brzo i produktivno se lansirate na posao. Stažiranje takođe pokazuje da dovoljno razumete ciljeve vaše karijere i klimu trenutnog radnog mesta kako bi predvideli potrebu za tim iskustvom i da ste bili dovoljno ažurni u dobijanju toga.
 • Stažiranje promoviše kontakte. Sastajanje sa ljudima koji imaju moć da vam pomognu u napredovanju u karijeri, poznato kao „umrežavanje“ se može dogoditi u svakom stažiranju. Ljudi sa kojima kontaktirate tokom stažiranja vam mogu unaprediti znanje o oblasti karijere pružiti vam dobre referencije i savete za posao u budućnosti.
 • Stažiranje unapređuje ponude za posao nakon diplomiranja. Studija Nacionalnog udruženja koledža i poslodavaca je dovela do zaključka da 35 procenata od 624 kompanija koje su anketirane prvo razmatraju stažiste kao prvi izbor za nove zaposlene na puno radno vreme. Kompanije uvek cene stažiste koji imaju radno iskustvo o njihovoj organizaciji pre dolaska.
 • Stažiranje olakšava tranziciju od škole do stvarnog sveta. Za mnoge diplomirane, prelazak sa studenta na diplomiranog predstavlja težak put. Dani kada se nisu trebali pojaviti u spoljnom svetu van amfiteatra, buđenje pet minuta pre predavanja, obuvanje patika i odlazak na dvo-minutno putovanje do amfiteatra su istorija. Učenje o užadi sveta posle koledža, doprinos koji poslodavci očekuju od vas  i način na koji se očekuje da radite na radnom mestu čine tranziciju lakšom.
 • Stažiranje pomaže u razvoju prenosivih veština. U poslovnoj revoluciji koja je pogodila naš svet, prvo pitanje karijere su veštine. Fokus na sticanje prenosivih veština kojima se ukršta nekoliko oblasti i kancelarijskih funkcija. Tokom stažiranja vi stičete veštine koje vam daju nešto dodatno pored vašeg obrazovanja, što možete preneti na posao na puno radno vreme.
 • Stažiranje pomaže da poboljšate socijalne IQ veštine. Preživljavanje u radnom svetu uključuje više od prostog znanja iz knjiga i duboko poznavanje procesora reči. Lekcije u životu takođe obuhvataju društvene veštine, uključujući grupni rad, razgovor sa kolegama i prepoznavanje kada ćutati a kada se oglasiti. Da li imate ideju kako da tretirate rešavanje sukoba kada je vaše znanje o temi relevantnije od znanja vašeg nadređenog? Da li znate šta da radite kada kolega koji ne poznaje materiju postane neracionalan? Stažiranje vam može dati početnu prednost u učenju svakodnevnih društvenih veština na radnom mestu.

 

Dokumentovanje vaših iskustava

Ažuriranje vaše biografije

Važno je da vašu biografiju održavate ažuriranom i u toku; nikada ne možete znati kada će vam neko zatražiti da im pošaljete kopiju. Svaki posao i/ili iskustvo koje ste imali se treba navesti u vašoj biografiji i stažiranje se po tome ne razlikuje. Zapišite mogućnosti i zadatke koji su vam povereni dok su vam još sveži u pamćenju. Poslodavci često traže iskustvo stažiranja u njihovim budućim radnicima, tako da osiguranje da je vaše stažiranje navedeno u biografiji može biti od koristi u dobijanju posla!

Izrada portfolija

Portfolio je marketinški alat  koji možete razraditi za korišćenje u traženju posla. Stavke koje mogu biti navedene u vašem portfoliju uključuju kopije/rezimee završenih projekata, pozitivne ocene učinka/povratne informacije nadređenih i pisma preporuke. Možete poneti vaš portfolio u budućim intervjuima i osvrnuti se na njih dok govorite o projektima i iskustvima koja ste imali kao stažista.

Priprema za intervjue

Poslodavci zasnivaju donošenje odluke o zaposlenju na verovanju da ranije ponašanje i učinak predviđaju buduće ponašanje i učinak. Stažiranje će vam obezbediti supstantivne primere vašeg znanja, veština i sposobnosti i njihovu primenu u profesionalnom okruženju. Budite spremni da sa poslodavcem podelite iskustvo o vašem stažiranju jasno se izražavajući.

Politike, smernice i odgovornosti

Studenti koji stažiraju ili drugu vrstu iskustva u eksperimentalnom učenju za akademske kredite se trebaju savetovati sa njihovim akademskim ili fakultetskim savetnikom kako bi se osigurali da ispunjavaju politike, smernice i prateće odgovornosti uspostavljene za taj kurs. Gledano uopšteno, studenti moraju imati dobar akademski nivo kao što je određeno od strane njihove ustanove i/ili programa studija i da ne krše pravilnik ponašanja studenata te ustanove. Tokom iskustva na studenta se gleda kao na agenta koledža/univerziteta i oni se moraju pridržavati svih politika i smernica koje je donela odgovarajuća akademska jedinica ili ustanova.

Uloga koledža/univerziteta

Studenti koji stažiraju ili drugu vrstu iskustva u eksperimentalnom učenju trebaju da iskoriste pomoć koju im nudi koledž/univerzitet za izgradnju uspešnog iskustva. Za iskustvo koje je izvršeno za dobijanje akademskih kredita, studenti trebaju da traže pomoć njihovih akademskih odeljenja. U svakom slučaju, studenti trebaju da stupe u kontakt sa kancelarijom za razvoj karijere i eksperimentalne usluge učenja.

Zaključak

Koristi stažiranja ili druge vrste iskustva u eksperimentalnom učenju su velike. Prenosive veštine koje steknete uz profesionalne odnose koje uspostavite su resursi koji će biti od koristi veoma često. Nakon diplomiranja, suočićete se sa konkurentnim tržištem rada i vaše stažiranje vas možda izdvoji iz grupe. Uvek iznova se dokazuje da se stažiranje i naporan rad namenjen tome uvek isplati!


Leave a Comment:

Zaboravili ste lozinku?