Uvod

Cilj ovog dela je kratko mapiranje različitih vrsta medija koje postoje (tradicionalnih i novih medija). Kroz vežbe koje možete raditi, u ovom delu se odgovara na promene odnosa između medija i publike, naglašavajući različitosti i složenosti izvora i stavova u tradicionalnim i novim medijima.

Odnos između deljenja informacija, medija i tehnologije, bilo to u obliku papirusa, štamparije, TV ili interneta, je uvek bilo značajno za oblikovanje sadržaja, uloge publike i producenata (novinara, urednika, kompanija).

Figurativna prezentacija raznovrsnih aplikacija koje su dostupne u današnjim novim medijima. Tu spadaju slanje poruka, e-mail, fotografija, muzika, pisanje, film, radio itd.

Internet stranice, koje su ranije većinom služile kao sprovodnici informacija (jednosmerna komunikacija) sada sve više funkcionišu kao i preko interaktivnih platformi.

Novi i tradicionalni mediji se sve više udružuju. Novine i časopisi su sada prisutni i u on-line verziji i komuniciraju sa čitaocima preko društvenih medija i koriste nove medije za informisanje (internet stranice, on-line video snimci itd).

Porodica u Japanu dok gledaju spuštanje Apola 11 na Mesec, 20. Jula 1969. godine. Televizija, od kako je postala dostupna za domaćinstva 1950-ih, se je smatrala najuticajnijim vrstom medija nad javnim mnjenjem sve do izuma i proširenja interneta.

On-line učenje je samo primer opšte-rasprostranjenog korišćenja interneta danas. Korišćenjem novih aplikacija korisnici mogu da nauče i razviju raznovrsne veštine (jezik, matematiku, dizajn itd), a čak i dobiju diplome višeg obrazovanja on-line.

 

Nekoliko definicija:

Tradicionalni mediji (takođe se nazivaju i starim medijima ili nasleđenim medijima) su sredstva za komunikaciju i izražavanje, uključujući TV, novine, radio, časopise, filmove, muzičke studije, knjige i druge oblike štampanih publikacija (oblici koji su postojali pre pojavljivanja interneta). Formalizovana distribucija, sadržaj i interakcija je svojstvena ovom obliku medija.

Novi mediji (takođe se nazivaju i društvenim medijima) su sredstva za komunikaciju i izražavanje koja koriste komunikacione tehnologije. Oslanjajući se na internet, navedene uključuju internet stranice, blogove, wiki, on-line novine i časopise, video igrice i društvene medije. Definišuće svojstvo je interakcija.

Kao deo novih medija, društveni mediji se odnosi na grupu sredstava za komunikaciju sa ciljem  interakcije, razmene informacija i saradnje. Društveni mediji se karakterizuju po sposobnosti korisnika da stvaraju i dele sadržaj.

 

Kratka vežba:

Sprovedite brzo on-line istraživanje i identifikujte najmanje tri nova medija: mikroblogove, wiki i društveno kuratorstvo.

Pogledajte ovaj link o načinu kako se microblog može iskoristiti u obrazovanju: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7051.pdf

 

Vežba 1:

Zajedno sa jednim ili više prijatelja napišite i uporedite odgovore na sledeća pitanja.

Koje su različite vrste društvenih medija dostupne?

Koje vi koristite? Zašto?

Kako dobijate pristup ovim medijima? (U školi, na poslu, kod kuće, na mobilnom)

Koliko često?

 

Razmislite o medijskoj priči koja je nedavno ostavila utisak na vas.

Ko vam je ispričao o tom mediju/priči?

Za kim ste diskutovali o tome i na koji način?

Da li ste pročitali priču, pogledali video, komentarisali ili napravili poruku (on-line, sa prijateljima, porodicom)?

Da li smatrate da je vaše mišljenje važno? Kako? Zašto/ne?

Da li ste se osećali dobro informisanim?

Kada se osećate da ste dobro informisani?

Koje sličnosti i razlike ste primetili među različitim medijima?


Zaboravili ste lozinku?