I. 4. 1. Rod

Ovu vežbu možete sprovesti sami ili u grupnoj radionici. Ako je veća grupa, 6 ili više osoba, možete se podeliti u dve grupe. Alternativno, možete prvu reč uraditi u radionici a nakon toga nastaviti sa drugom ili uraditi vežbu sami.

Učesnici izgovaraju prvu reč koja im padne na pamet kada neko kaže „muškarac“ i šta im pada na pamet kada neko kaže „žena“. Jedna osoba popunjava polja (vidi tabelu ispod) sa odgovorima učesnika.

Takođe, možete izabrati jednu osobu za moderatora. Moderator objašnjava pravila, drži beleške i pomaže učesnicima u uporedbama i diskusiji. Ta osoba je takođe odgovorna za osiguranje da su svi učesnici imali priliku da govore i daju red drugim učesnicima.

Moderator od učesnika zahteva da daju primere koji ilustruju kako različite reči koje im padaju na pamet pripadaju jednoj ili drugoj kategoriji.

Zašto bi neko tvrdio da ove reči spadaju u bilo koju kategoriju?

Da li neko može da iznese primer kada to nije slučaj?

D ali bi bilo moguće da se reči menjaju (ono što je listirano pod „muškarac“ bude navedeno pod „žena“ i suprotno)?

Kako bi neko argumentovao tačnost zamene?


Zaboravili ste lozinku?